Couple

vETS Lab: Новини

Тази седмица консорциумът на vETS Lab е в Рим, Италия, за да обсъди следващите стъпки по проекта. Сигурни сме, че това ще бъде ползотворна среща, която ще ни мотивира да продължим напред с този уникален проект. 

Засега с гордост ви представяме бюлетина с актуална информация за това, което направихме в Киелце, Полша. По-рано споменахме какво успяхме да постигнем, но най-накрая можем да споделим някои подробности за видеоклиповете с инструкции, които създадохме!

Един от сценариите, които ще можете да намерите в комплекта с инструменти, се нарича „Следвай целите си“. Това е упражнение, което култивира поставянето на SMART (Конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове) цели, упоритост, самомотивация и самооценка. Това е по-дългосрочно упражнение, тъй като участниците ще се нуждаят от няколко сесии, за да го изпълнят.

Задачата е участниците да се научат как да си поставят SMART цели в контекста на физическата активност. Всеки участник ще измерва способността си да изпълнява определени задачи, като например колко клека може да направи, докъде може да стигне с пръстите на краката си, колко подскока може да направи и т.н.; изборът на задачите зависи от обучителя. След това обучителят ще оцени всяко лице и ще подготви цел, която то трябва да постигне в рамките на 3 сесии (или уроци, ако това е в контекста на училището). С помощта на обучителя участникът ще се включи в обучение за това как да остане мотивиран, да планира и постига целите си. 

Това е само едно от упражненията в инструментариума, който ще бъде изготвен за този проект. Очаквайте скоро още нова информация!

Разгледайте бюлетина!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.