Team

Резултати от Sport & NFE

В края на юни официално ще завършим проекта Sport & NFE. След много месеци упорита работа, сме много горди с резултатите от проекта.

Sport & NFE е проект, който има за цел да даде възможност на спортните педагози да работят в сферата на неформалното образование, особено в областта на образованието чрез спорт. 

Целта на проекта е да покаже, че спортът може да бъде ценен образователен инструмент. С помощта на спорта можем да учим на житейски умения като работа в екип, сътрудничество, здравословна конкуренция, постоянство и много други. 

На уебсайта на проекта  https://sportandnfe.eu/ можете да намерите всичко, което създадохме през целия период на проекта. 

Можете да намерите интервюта със спортни учители и младежки работници, обучителни и въвеждащи видеоклипове по темата, самостоятелен курс за педагози по темата за формалното и неформалното образование и най-важното – наръчник за всеки, който иска да започне своето пътуване по ЕТС, пълен с упражнения и обяснения. 

„Именно чрез валоризирането и прилагането на стратегиите за неформално и информално образование се крие ключът към здравословното развитие на усвояването на ценностите, присъщи на обществото. 

Спортът може да се счита за една от тези образователни стратегии, допринасяща за стимулиране на учебния процес, позволяваща подхождане към чувствителни теми по по-фин и непряк начин, което мотивира младите хора да се интересуват повече от тези теми.“ 

-Рафаел Пинхейро, професионален треньор. 

Цялото интервю за неговия опит с неформалното образование можете да намерите на https://sportandnfe.eu/.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.