AGE: Финална транснационална среща в София

На 19 октомври Мундус България беше домакин на последната транснационална среща на проекта AGE – Алианс за зелено предприемачество. Тази инициатива се финансира от Еразъм+ КА2, програма за сътрудничество в образованието за възрастни. Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035300.

Проектът AGE се роди преди две години с мисията да предостави образователна платформа, фокусирана върху опазването на околната среда. Проектът имаше за цел да подкрепи обучението по устойчиво предприемачество чрез създаване на изчерпателни, ориентирани към обучаемите образователни материали и ресурси. Тези ресурси са внимателно подбрани, за да развият основните компетенции, необходими за насърчаване на модели на кръгова икономика, подкрепа на зелени стартъпи и напредък на дигитални предприятия с фокус върху социалните иновации.

Всички партньори на проекта се събраха в София, България, за да се включат във финалните дискусии относно постигнатите резултати, съвместната работа и най-важното – цялостното въздействие, добавена стойност и предимствата, които проектът донесе на заинтересованите страни.

На срещата присъстваха представители на всичките пет партньорски организации, включително Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (Нидерландия), Athens Network of Collaborating Experts (Гърция), Asociatia D.G.T. (Румъния), SOSU Østjylland (Дания), and Regionalne Centrum Wolontariatu (Полша).

Проектът AGE има удоволствието да представи своята онлайн платформа, която съдържа богатство от ресурси и материали, натрупани по време на изпълнението на проекта. Разгледайте платформата тук: AGE Project Platform.

Съдадохме 6 основни модула:

Модул 1: Съвременно състояние на зеленото предприемачество

Модул 2: Зелено предприемачество и устойчиви иновации

Модул 3: Икономически иновации и предприемачество

Модул 4: Зелени бизнес решения

Модул 5: Въздействащо инвестиране и финансиране на проекти

Модул 6: Публично/частно партньорство

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.