Grew

GREW: Втора транснационална среща в Бари, Италия

По време на срещата в Бари беше подчертано, че въпреки забавения старт на проекта, инициативата е на път да приключи преди официалната крайна дата на проекта, което показва продуктивната и ефективна работа на консорциума. През изминалия период са постигнати забележителни резултати, сред които са завършването на формàта за обучение по ETS (Образование чрез спорт) и формулирането на солиден план за популяризиране на проекта. Крайното образователно Ръководството, което консорциумът ще създаде, ще обобщи резултатите от проекта и централния фокус на проекта GREW, а именно местните турнири. Тези събития ще бъдат организирани за целевата група на етническите малцинства и ще имат за цел да използват формàта за обучение за насърчаване на изграждането на общности чрез ETS. 

Местните турнири ще бъдат последвани и от местни конференции, където ще се представят и  разпространят резултатите от инициативата за ETS като се очаква това да насъри по-нататъшното социално приобщаване. GREW ще завърши със заключителна конференция за разпространение на резултатите в Полша през април 2024 г.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.