YEG

Проектът YEG (Гилдията на младите предприемачи) наскоро проведе последния си TPM в Киелце, Полша!

Проектът “Гилдията на младите предприемачи” (Young Entrepreneurs Guild, YEG) наскоро отпразнува важен крайъгълен камък, тъй като приключи последната си транснационална среща по проекта в Киелце, Полша. Представители на партньорски организации се събраха, за да обсъдят постиженията на проекта и положителното му въздействие върху справянето с младежката безработица.

Посветен на насърчаването на предприемаческите умения и създаването на конкурентно общество, основано на знанието, проектът YEG постигна значителен напредък в постигането на целите си. Един забележителен резултат е създаването на основни ресурси, включително цялостен модул за обучение, ръководство за предприемачество и лидерство, и достъпна онлайн платформа, съдържаща всички материали по проекта. Тези ресурси са предназначени да дадат възможност на младите хора, като им предоставят знанията и уменията, необходими, за да процъфтяват в предприемаческата среда.

Срещата в Киелце е крайъгълен камък за успеха на проекта, като партньорите изразяват задоволство от ръководството и общите резултати от проекта. Проектът YEG ефективно обедини различни гледни точки за разработване на въздействащи решения за справяне с младежката безработица.

Поглеждайки към бъдещето, проектът YEG трябва да стартира своята платформа на 26 февруари. Този централизиран дигитален хъб ще направи лесно достъпни всички материали по проекта, насърчавайки свободно споделяне на знания за тези, които се интересуват от насърчаване на предприемачеството.

Разгледайте постиженията и въздействието на проекта YEG, като посетите официалния уебсайт: Young Entrepreneurs Guild. Проектът YEG е доказателство за силата на международното сътрудничество за справяне с критични обществени предизвикателства, проправяйки пътя към бъдеще, в което овластяването на младите хора и предприемачеството процъфтяват.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.