Youth Play Multiplier Event

You(th) Play Multiplier Event от Мундус България

Мундус България наскоро беше домакин на мултипликационно събитие за You(th) Play, иновативен проект, включващ обучение, базирано на игри, за да възпитава екологични навици и ценности у младите хора. Евентът събра двадесет участници от шест европейски страни, потапяйки ги в завладяващата версия на настолната игра „Виртуална планета“.

Изследване на устойчивостта чрез игра

Настолната игра, състояща се от 150 карти, се задълбочава във въпросите, свързани с екологията и опазването на нашата планета. С категории, обхващащи от туризъм, екология и екосистеми, зелени технологии, намаляване на отпадъците и индивидуални/колективни действия, пластмаса и правилно управление на отпадъците, отговорно потребление и производство, участниците се включиха в интригуваща игра с въпроси и отговори, която не само повиши техните знания, но също така стимулира дискусии върху правилните отговори.

Отличителна черта на играта са QR кодове на всяка карта. Те позволяват на играчите бързо да потвърдят точността на своите отговори и да получат точки веднага. 

Свързване през граници

Отвъд играта, събитието послужи и като платформа за обмен на идеи. Участниците, идващи от различни краища на Европа, изразиха своите идеи и споделиха опит за това как малките индивидуални действия могат колективно да допринесат за един по-зелен и по-щастлив свят. 

Продължете еко-приключението онлайн

За тези, които искат да се впуснат в собственото си еко-приключение, вълнението не свършва с физическата настолна игра. Можете да играете Virtual Planet и онлайн. Просто посетете https://virtual-planet.eu/game/.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.