VSport

VSport (Доброволчество в спорта) наскоро проведе своята последна международна среща и заключителна конференция в Киелце, Полша

Представители на всички партньорски организации се събраха, за да отпразнуват нашите съвместни усилия и положителното въздействие на проекта. Специални гости на конференцията бяха Кама Кепчинска, президент на Creativity Works Europe, и Стив Иган, вицепрезидент на същата организация. Те споделиха своя професионален опит и експертиза в областта на доброволчеството чрез спорта и значението му за личностното и професионално развитие на младите хора. Освен това те говориха за различни възможности и програми, предлагани от ЕС, в които може да участва всеки, който има интерес в областта. Конференцията завърши с отворена сесия с въпроси и отговори.

VSport се фокусира върху насърчаването на доброволното участие в спорта чрез насърчаване на съвместни усилия между участващите организации. Основните цели включват насърчаване на доброволчеството чрез извънкласни дейности и курсове, насърчаване на иновативен подход към доброволчеството и насърчаване на спортните клубове да ангажират активно своите членове в доброволчески инициативи. Целта е да се подобри иновационният капацитет на спортните клубове и свързаните с тях групи, като същевременно се създаде осведоменост и се култивира доброволчески начин на мислене в спортната общност.


Ресурсите, създадени от консорциума, включват:

Managing Volunteers in Sport – Training Curriculum (учебна програма за мениджъри на доброволци, която включва пълно 5-дневно обучение)

Managing Volunteers in Sport – Training Curriculum Toolkit (набор от инструменти със съвети и важна информация, която да имате предвид, когато управлявате и ангажирате доброволци)

VSport IO1-Desk Research  (международно проучване, проведено в 7 държави, което включва статус на законодателството и съществуващи инструменти, които подкрепят доброволческите дейности на национално ниво.)

 

Научете повече на: https://www.vsportproject.eu/ 

 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.