VETSLAB

Заключително събитие на проекта VETSLAB

На 18 и 19 април консорциумът VETSLAB се срещна за последен път в Стара Загора. Лабораторията „Виртуално образование чрез спорт“ е на път да приключи и ние бяхме щастливи да приемем нашите партньори за първи път в град Стара Загора, България, и да отпразнуваме работата, която беше вложена в проекта.

Събитието беше разделено на две части. Първо, беше насрочена заключителната среща по проекта, за да обсъдим и оценим резултатите от проекта и сътрудничеството ни през последните две години. В заключение, резултатите се считат за иновативни, с високо качество и ценен принос към развиващата се област на виртуалната СТЕ.

Втората част се състоеше от конференция, която ни позволи да разпространим проекта сред по-широка аудитория. Конференцията беше част от събитие, проведено в Държавната опера в Стара Загора, което привлече стотици хора и ни даде възможност да представим нашата организация, възможностите по програма „Еразъм+“ и най-важното – проекта VETSLAB. Присъстващите искаха да разберат за начините, по които съчетаваме спорта и виртуалното образование, и за техен късмет – имахме готови полезни ресурси на VETSLAB, за да им разкажем за всичко това. Раздадохме около 100 копия от методологията на учители, възпитатели, спортни ентусиасти, общински служители и местни младежки работници, превръщайки ги в мултипликатори на проекта VETSLAB.

Лабораторията „Виртуално образование чрез спорт“ има за цел да повиши компетентността на спортните педагози и да им позволи да придобият нови умения в областта на виртуалните спортни практики. Трите основни резултата от проекта са:

Инструментариум, който запознава читателите с виртуалното образование в спорта и неформалното образование. Фокусът ни беше да предоставим на читателите практически упражнения, които те могат да прилагат с учениците, като по този начин подготвените ресурси съдържат 12 оригинални упражнения за образование чрез спорт с използване на цифрови инструменти. Упражненията са свързани с 6 теми, избрани от консорциума: Дигитализация в спорта; Социално включване в спорта; Лидерство в спорта; Работа в екип; Управление на конфликти в спорта и Устойчивост. В края на инструментариума читателите ще попълват тест, чрез който да проверят какво са научили.

Видео наръчник, състоящ се от 6 примерни видеоклипа за това как може да се прилага виртуалната методология “Образование чрез спорт”. Видеонаръчникът представя допълнително 5 съвсем нови упражнения, които са достъпни чрез платформата VETSLAB.

Уебсайт и платформа, които служат като цифрова котва за проекта, както и като център за знания за преподавателите по спорт, които се интересуват от виртуалната ETS. Уебсайтът съдържа новини и информация за проекта и резултатите от него, докато чрез регистрация в платформата можете да получите достъп до всички горепосочени ресурси, както и до допълнителен набор от цифрови спортни инструменти, събрани от консорциума.

Посетете https://virtualsporteducationlab.eu/, за да разширите познанията си за виртуалната ЕТЅ, и се регистрирайте в платформата, за да получите достъп до нашите ресурси!

Големи благодарности на партньорите за работата им през последните 2 години на този проект!

  • Regionalne Centrum Wolontariatu- Poland
  • Unione Sportive ACLI – Italy
  • BEST – Austria
  • BB&R- Spain
  • Corporate Games – Romania
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.