vETS LAB

Проект: "ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СПОРТНА ЛАБОРАТОРИЯ" vETS LAB
Номер: 2021-SCP ERASMUS 2027 101050313

Продължителнсот: 24 месеца от 1/05/2022 г. до 30/04/2024 г.


За проекта:

Този проект има за цел да подкрепи преподаватели, учители по физическо възпитание и спортни треньори да разширят и развият своите компетенции за прилагане на методологията "Образование чрез спорт" в цифрова среда, както и да насърчи свободното образование в сферата на спорта по дигитален начин и да иновира образователните подходи и практики в дигиталната ера. Интегрирането на спортни елементи в контекста на виртуалното обучение и засилените синергии и взаимно допълване между образователния, спортния и виртуалния тренировъчен опит ще позволят на обучаващите се да преосмислят по-добре потенциала на спорта и да осъзнаят огромния му капацитет за постигане на устойчиви промени в обществото.

Резултати:

  1. Видеонаръчник на vETS - видеоуроци за виртуалното прилагане на методологията на Обучение чрез спорт, насочени към спортни треньори, учители по физическо възпитание, специалисти от спортния сектор и практици (6 видеоклипа, представящи прилагането на методологията на ОЧС във виртуална среда за обучение);
  2. vETS Toolbox - 12 нови практически метода/упражнения, използващи спорта за образователни цели в дигитална среда
  3. Виртуална лаборатория за Обучение чрез спорт - онлайн образователно работно пространство, събиращо резултатите и инструмент за бъдещо сътрудничество

Координатор: Мундус България

Партньори:

  1. Regionalne Centrum Wolontariatu- Полша
  2. Unione Sportive ACLI - Италия
  3. BEST – Австрия
  4. BB&R- Испания
  5. Corporate Games - Румъния
Уебсайт

Свързани новини