Sport for Refugees: Овластяване на младежките работници за насърчаване на социалното приобщаване сред младежите с бежански или имигрантски произход

Sport for Refugees

В свят, в който миграцията и разселването продължават да засягат общностите, става изключително важно да се осигури подкрепа и насоки за най-уязвимите групи, особено за бежанците и младежите с имигрантски произход. Отчитайки значимостта на този въпрос, беше проведен тридневен курс за обучение по проекта Sport for Refugees по програма „Еразъм+“, с цел младежките работници да […]

FAMS: Среща за стартиране на работата по обучително ръководство, насочено към потенциални жени лидери в спорта

Fams

Тази седмица членовете на комитета за проучвания участваха в онлайн среща, на която се обсъждаше стартирането на следващия работен пакет за проекта FAMS, финансиран по програма „Еразъм+“. Основната цел на този работен пакет е да се разработи съвременно ръководство за обучение, състоящо се от седем отличителни модула, предназначени за повишаване на капацитета на жените в […]

GREW: Втора транснационална среща и предстояща работа за консорциума

Teacher

Проектът GREW проведе втората си транснационална партньорска среща (TPM), на която представители на всяка партньорска организация се събраха, за да обсъдят напредъка на проекта, който използва методология „Образование чрез спорт“ (ETS) и е насочен към ангажиране на общностите на етническите малцинства в Европа.  Образованието чрез спорт (ETS) е мощен инструмент, който може да увеличи възможностите […]

EmployMe: Среща в Брюксел

EmployMe

На 29 юни консорциумът по проект EmployMe се събра в Брюксел, Белгия, за да разкаже за напредъка си.  EmployMe е проект, насочен към справяне с нивото на безработица в мигрантските общности в Гърция, България, Литва, Белгия, Кипър, Испания и Чехия. Проектът има за цел да намали сегашното равнище чрез предлагане на цифрови учебни материали за […]

DISCVET: Закриване на проекта „Развитие на компетентностите на учителите и обучителите в областта на ПОО по отношение на цифровия суверенитет“

Digital

След много месеци работа по проекта DISCVET той приключи. Целта на проекта беше да се подпомогне овластяването на преподавателите в областта на ПОО с цифрови умения, да се подобри начинът им на преподаване, но също така и да им се помогне да се ориентират в теми като защита на данните, материали, защитени с авторски права, […]

Резултати от Sport & NFE

Team

В края на юни официално ще завършим проекта Sport & NFE. След много месеци упорита работа, сме много горди с резултатите от проекта. Sport & NFE е проект, който има за цел да даде възможност на спортните педагози да работят в сферата на неформалното образование, особено в областта на образованието чрез спорт.  Целта на проекта […]

Представяне на Eurodesk

Young People

Наскоро Мундус България стана Евродеск инфопункт! Бихме искали да се възползваме от възможността да обясним какво представлява Евродеск.  Евродеск е европейска младежка информационна мрежа, създадена през 1990 г. В качеството си на организация, подкрепяща програма „Еразъм+“, Евродеск доставя изчерпателна информацията за мобилности с учебна цел за младите хора и за тези, които работят с тях. […]

vETS Lab: Среща в Рим

Trainer

В началото на този месец консорциумът vETS Lab се срещна в слънчевия Рим, Италия, за да обсъди напредъка на проекта и следващите стъпки.  Видео ръководството, което беше създадено в Полша, беше доразвито и структурирано, за да бъде по-инструктивно и информативно за нашата целева група.  Част от екипа ни ще работи по усъвършенстването на инструментариума на […]

VSport: 2-ра транснационална проектна среща в Нови Сад, Сърбия

VSport

На 31 май и 1 юни 2023 г. се проведе 2-ра транснационална проектна среща по проект Volunteering in sports in Action — VSport. Срещнахме се с нашите партньори в красивия Нови Сад, Сърбия, където ни посрещна Association Sport for all Vojvodina. Всички заедно обсъдихме приоритетите на проекта, свършената работа до момента и най-вече интелектуалните резултати, […]

Ключове към работата с младежи

Keys to Youth Work

В края на май двама от членовете на нашия екип имаха чудесната възможност да участват в обучителен курс по темата за комуникацията в младежката работа. „Ключове към комуникацията и управлението на конфликти в младежката работа“ беше 4-дневно обучение, организирано в Аркос де Валдевес, малък град в северната част на Португалия. Въпреки че обучението беше само […]