AduGames

Проект: AduGames
Номер: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000029730
Сектор: Еразъм+ Ключово действие 2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни

Продължителност: 01/11/2021 - 01/05/2023

За проекта:

AduGames е стратегически проект, координиран от Regionale Centrum Wolontariat в Полша, който се основава на предишен проект за игровизация. Общата цел е да се разработят игровизирани методики за неформално образование, инструменти и средства, които преподавателите на възрастни да използват при преподаването. Общите цели са:

  • Да се повишат компетенциите на специалистите в областта на неформалното образование за използване на методите на геймификацията
  • Да се насърчи и подобри използването на игровизация в образованието за възрастни в цяла Европа
  • Да се обменят най-добри практики
  • Да се създаде дългосрочно междусекторно сътрудничество между различни структури, които да работят в подкрепа на политическите реформи в областта на образованието за възрастни

За да постигнем това, по време на проекта ще създадем 4 различни инструмента и методологии, които ще бъдат изпробвани върху преподаватели в областта на образованието за възрастни. Ще работим съвместно с клубове за възрастни хора, университети и читалища, за да окажем значимо въздействие върху нашите целеви групи

Резултати:

В края на проекта ще успеем да създадем настолна игра и игра с карти, специално разработени, за да подпомогнат обучителите на възрастни в преподаването и да улеснят процеса на учене на възрастните. Друг резултат ще бъде наръчник за това как да се разработват методи за игровизация в образованието за възрастни, както и дизайн на инструменти за игровизация на открито.

Партньори:

  1.   Regionalne Centrum Wolontariatu - Полша
  2.   Mundus Bulgaria - България
  3.   Asociația Centrul pentru strategii de dezvoltare a tineretului - Румъния
  4.   Biderbost Boscan & Rochin sl - Испания
Сайт на проекта

Свързани новини