Изграждане на здрави общности, промяна на възможности

Проект: Изграждане на здрави общности, промяна на възможности
Номер: 590548-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SSCP
Сектор: Образование чрез спорт

Дейности:

  • Провеждане на презентации, работни срещи и акции за повишаване на осведомеността, ръководени от партньорските организации и екипи от местни делегати
  • Насърчаване на участието на местното младежко население, включително и тези с ограничени възможности в спортните дейности и в програмите за учене през целия живот. 
  • Изработване на отчет за изпълнените дейности и документ с най-добрите практики, служещи за насърчаване на спорта и доброволчеството в цяла Европа.

 

Партньори:

  1. Association Mundus, България
  2. Association Mundus, Испания
  3. Bulgarian Sports Development Association, България
  4. Mine Vaganti NGO, Италия
  5. Argonaftes sport club, Кипър
  6. Volunteer Center Kielce, Полша
Сайт на проекта

Галерия