We Sport

Проект: We Sport
Номер: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP-101090554
Сектор: Спорт

Продължителност: 01/02/2023 - 31/01/2025

 

Цел на проекта

Проучванията показват, че половата идентичност служи като мотив за прояви на дискриминация и расизъм в спорта. Противно на спортните ценности за уважение, приобщаване и честна игра, съществуват институционални предизвикателства (независимо дали са свързани с правителството или медиите), които засилват стереотипните роли на пола и по този начин предизвикват голям процент от ЛГБТ+ хората да участват в спорта. We Sport е проект, който ще адресира нуждата от социална промяна в този контекст, като се ангажира с микро реалностите на ниво местна общност, спортни клубове и други спортни организации. Това ще стане чрез иницииране на образователен процес и ангажиране на лидери в спорта - треньори, учители, възпитатели. 

 

Дейности

 • Всеки партньор ще сформира група от 3-ма спортни треньори и 3-ма учители от местни спортни клубове и училища, които ще участват в дискусии на кръгла маса, посветени на темата за пола и спорта в общността. 
 • Резултатите от поредицата от кръгли маси ще бъдат използвани за създаване на инструментариум, основан на методологията ETS (Образование чрез спорт) и семинари, насърчаващи приобщаването на половете и разчупването на стереотипите, свързани с тях. 
 • Инструментариумът ще бъде използван в обучителни сесии, организирани от всеки партньор в неговата страна и заедно с неговите групи от спортни треньори и учители. След обучителните сесии треньорите и учителите ще могат да възпроизведат семинарите със спортисти и ученици в организациите, които представляват (6 местни програми, които ще бъдат реализирани във всяка страна). 
 • След провеждането на местните програми спортните треньори и учители заедно със своите организации и спортисти/ученици ще продължат да повишават осведомеността в общността чрез събитие, което ще покаже работата и напредъка, постигнати чрез We Sport. 

 

Очаквани резултати 

 • Повишаване на осведомеността по отношение на стереотипите, свързани с половата идентичност в спорта.
 • Борба с расизма и дискриминацията, базирани на полова идентичност. 
 • Популяризиране на концепцията "Спортът няма пол", за да се подпомогне по-голямото участие в спорта без страх от етикетиране, осъждане или дискриминация. 

 

Партньори

 • ASD Handball Conversano Femminile 2018 - Италия
 • НПО Mine Vaganti - Сасари, Италия
 • ADEL SLOVAKIA - Словакия
 • MUNDUS BULGARIA - България
 • Musicians Gymnastic Organization Panserraikos - Гърция

Свързани новини