Young People

We Sport: Среща в Конверсано

Един от проектите, по които работим усилено, е We Sport. Неговата цел е да популяризира концепцията „Спортът няма пол“, за да помогне за повече участие в спорта без страх от етикетиране, съдене или дискриминация.

Първоначалната среща на проекта се проведе на 27 март в Конверсано, Италия, който е древен град и община в столичния град Бари. Нашият домакин беше ASD Handball Conversano Femminile, който е неизменима част от общността в Conversano. Традициите за екипна работа и спортна дисциплина се запазват от поколенията в общността; отборът по хандбал на Конверсано е в топ 3 на най-добре представящите се отбори на национално ниво.

Като ръководител на следващите дейности Асоциация Мундус трябва да поеме организацията на кръглите маси с целеви групи – треньори и учители. Нашата работа през следващите месеци ще бъде насочена към създаване на набор от инструменти, базиран на методологията на ETS (Образование чрез спорт) и семинари, насърчаващи приобщаването на пола и разбиване на стереотипите, свързани с пола.

Проект с много смисъл и възможности за бъдещи положителни практики в образованието и спорта.

Не пропускайте повече подробности и следете последните новини в информационните канали на организацията.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.