Едно ново начало

Players

В края на юни се проведе първата среща на живо по проекта “СПОРТ & Не формално образование – Пътят към развитие на общността”, с номер 622152-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP в сектор: Еразъм+ Спортно партньорство. Срещата се състоя в София и на нея присъстваха представители от всички участващи страни- България, Италия, Полша, Испания, Португалия и Германия.  Проектът ще служи […]

aETS – Още един успешен резултат

Run

В края на юни тази година се проведе заключителната среща на партньорите по проекта “Образование за възрастни чрез спорт” (aETS). На уреченото място в София, организациите от Полша, Великобритания, Италия и България обмениха полезна информация относно фазите на проекта, как са протекли те и какви са финалните резултати. Много удовлетворяващи и по предварително разписания детайлен […]