Run

aETS – Още един успешен резултат

В края на юни тази година се проведе заключителната среща на партньорите по проекта “Образование за възрастни чрез спорт” (aETS). На уреченото място в София, организациите от Полша, Великобритания, Италия и България обмениха полезна информация относно фазите на проекта, как са протекли те и какви са финалните резултати. Много удовлетворяващи и по предварително разписания детайлен план, проектът е успя да:

  • Да повиши качеството на обучението за възрастни в Европа използвайки най- новите инструменти за виртуална реалност, както и да подпомогне преподавателите в използването на спорта за образователни цели при работа с възрастни.
  • Изготвянето на Ръководството за виртуална реалност (VR) относно методологията обучение чрез спорт с целева група възрастни
  • Публикуването на наръчник, илюстриращ използването на методологията Образованието чрез Спорт в сектора на образование за възрастни и ученето през целия живот, създаден по удобен за потребителя начин
  • Онлайн платформата направена по проекта относно методологията е първата от този вид, прилагаща междусекторно сътрудничество и насочена към преподаватели и обучители за възрастни и в сектора спорта, както и ще бъде използвана за популяризиране на обучителната методология.

Това, което организациите отбелязват като най-значимо е сътрудничеството, партньорството и подкрепата между страните, участващи в проекта по програмата Еразъм+.

Повече информация за проекта: https://aets.myerasmus.net/aets-toolbox/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.