Sport for Refugee

Начална среща по проект Sport for Refugees

През последната седмица на ноември 2022 г. партньорите по проектa се събраха, за да дадат започнат инициатива, фокусирана върху социалното включването на бежанци и младежи от мигрантски произход. Срещата се проведе в Сучава, Румъния в продължение на два дни.

След като се запознахме със спортните съоръжения и спортните програми, управлявани от Liceul cu Program Sportiv Suceava (румънски лицей за спорт), партньорите изясниха задачите и отговорностите за времетраенето на проекта.

Като специалист в използването на “Спорт за обучение” методология, Мундус България ще отговаря за организирането на обучителен курс в продължителност 5 дни. Този курс ще бъде насочен към младежки работници от всяка държава партньор и целта му е да повиши професионалната квалификация на младежките работници при работа с бежанци и мигранти / потомци на мигранти.

Планират се местни събития, които ще бъдат проведени във всяка държава партньор, както и голямо спортно събитие, където младежките работници, предприели обучителния курс на Мундус, и група бежанци ще могат да положат основите за извършването на редовни спортни дейности.

Всички партньори са положителни за въздействието на този проект, тъй като ние комбинираме спортен опит със знания и опит от работата с нашите бежанци и младежки работници.

Sport for Refugee Sport for Refugee

 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.