Employ Me

Начална среща – Employ me

В началото на декември пътувахме до Прага, за да започнем официално работата по проекта Employ Me. Консорциумът по този проект представлява много различни страни – Испания, Литва, Гърция, Чехия, Кипър, Белгия и България – и всички партньори отбелязаха, че изключването на мигрантите в нашите общности е систематично. Поради тази причина, проектът има за цел да подкрепи второ поколение мигранти при намирането на работа за да подпомогне тяхното участие в обществото. Фокусът ще бъде върху съставянето на инструментариум от образователни ресурси за мигранти и осигуряването на онлайн достъп до интерактивни обучителни модули за младежки работници.

По време на срещата обсъдихме целевите групи, разпределението на задачите, общия преглед на продължителността на проекта и програмата. Що се отнася до въздействието, най-важният резултат от всички ще бъде инструментариумът, който ще предоставим на младежките работници и обучители. Той ще включва образователни материали за мигранти, заедно с цялата информация за това как да се прилага и ще бъде първия образователен ресурс създаден от консорциума. Заложено е също така да се документира как е преминало осъществяването на проекта и неговото позитивно  въздействие, като се цели то да бъде удължено отвъд срока на самия проект.

Основната роля на Мундус България ще бъде да създаде наръчник, насочен към второ поколение мигранти, с информация как да се използва и какви резултати от обучението могат да бъдат постигнати. Този наръчник – заедно с инструментариума за младежки работници – ще бъде публикуван на нашия уебсайт и ще бъде достъпен за всички.

Вярваме, че този проект ще има позитивно въздействие върху второ поколение мигранти в Европа и ще допринесе за създаването на подкрепяща мрежа в общностите!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.