Какво предстои: Втори интелектуален резултат на Алианса за зелено предприемачество

Hands Eco

Партньорския консорциум по проекта AGE завърши доклада за екологично предприемачество представляващ Проектен резултат 1 (IO1). Въз основа на него, партньорите преминат към работа по производството на втори Проектен резултат, който планира група от образователни материали и учебно съдържание за възрастни в обучение.  Това образователно обучение има за цел да информира и насочва собствениците на фирми […]

Доклад за зеленото предприемачество – добри европейски практики

Eco

Проектът AGE върви напред с бързи темпове. Горди сме, че завършихме международен доклад за зеленото предприемачество и съществуващите добри практики в Европейския съюз, специално фокусиран върху страните партньори: България, Дания, Холандия, Гърция, Полша и Румъния. Този доклад е сбор от изследванията на консорциума в собствените им страни и е първата стъпка към общата ни цел […]