Eco

Доклад за зеленото предприемачество – добри европейски практики

Проектът AGE върви напред с бързи темпове. Горди сме, че завършихме международен доклад за зеленото предприемачество и съществуващите добри практики в Европейския съюз, специално фокусиран върху страните партньори: България, Дания, Холандия, Гърция, Полша и Румъния.

Този доклад е сбор от изследванията на консорциума в собствените им страни и е първата стъпка към общата ни цел – онлайн платформа с обучение по зелено предприемачество. Доклада, също така обхваща информация за законодателството в страните партньори, методологиите, използвани за внедряване на зелени модели в икономиката и най-добрите практики на всяка страна.

Например, знаете ли, че има програма, която позволява на български ученици да посещават еко лагер и финансира техните зелени бизнес идеи? Това е съвместен проект с Норвегия, наречен Junior Achievement и след като преминат първата фаза на подбор в училищата, най-добрите ученици се награждават с посещение на еко лагер, където прилагат на практика теоретичните знания, придобити в училище. Акцентът в програмата на лагера е участниците да измислят решение на екологичен проблем с финансова награда  за най-добрите идеи.

Друг пример е приложение, разработено от полски стартъп, което прогнозира замърсяването на въздуха в градовете. Airly е мобилно приложение, създадено от току-що дипломирани инженери, които са искали да противодействат смога в техния град Краков. Тяхното решение са евтини и лесни за инсталиране сензори, които изчисляват нивото на замърсяване във въздуха. Тези сензори сега се използват в градове из Европа както и на други места по света. 

В Холандия учениците се грижат за природата в своите училища. “Еко училища” е програма която отрежда приоритет на устойчивото развитие в образованието, както в инфраструктурата, така и в околната среда на училището. Учениците в еко екипи ръководят задачите по устойчивост и изпълняват задачи. По този начин училищата могат да спечелят признание от ООН и стандарт за качество за устойчиви училища, което ги мотивира допълнително да поддържат екологичния подход. 

Цялата тази информация и практики спомагат разработването на следващата цел на проекта: създаване на съдържание за нашата програма за обучение.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.