We Sport: Среща в Конверсано

Young People

Един от проектите, по които работим усилено, е We Sport. Неговата цел е да популяризира концепцията „Спортът няма пол“, за да помогне за повече участие в спорта без страх от етикетиране, съдене или дискриминация. Първоначалната среща на проекта се проведе на 27 март в Конверсано, Италия, който е древен град и община в столичния град […]

Емоционалната интелигентност – защо е важна.

Emotional Intelligence

Темата за психичното здраве е широко разпространена в днешно време и основна част от нея е глобалното нарастване на нивата на тревожност и депресия сред подрастващите. Много причини могат да бъдат приписани на това развитие, но климатичната криза, пандемията COVID-19 и нейните последици, както и семейната среда са сред малкото. Всичко това говори, че младите […]

Защо обучение, базирано на игри?

Game

Обучението чрез игри е образователен подход, който включва елементи на играта, като правила, цели, предизвикателства и награди, за да подобри учебния опит. То е форма на учене чрез преживяване, която дава възможност на учениците да участват активно в учебния процес, да вземат решения и да получават обратна връзка за своите резултати. Една от причините, поради […]