Emotional Intelligence

Емоционалната интелигентност – защо е важна.

Темата за психичното здраве е широко разпространена в днешно време и основна част от нея е глобалното нарастване на нивата на тревожност и депресия сред подрастващите. Много причини могат да бъдат приписани на това развитие, но климатичната криза, пандемията COVID-19 и нейните последици, както и семейната среда са сред малкото. Всичко това говори, че младите хора се нуждаят от помощ, за да могат да се справят с всички тези външни фактори, влияещи върху техния съвсем реален, индивидуален живот. 

Проектът „Humanity“ има за цел да отговори на тези нужди през пътя на образованието. Крайната цел на проекта е да насърчи по-високи нива на емоционална интелигентност у младежите, за да им помогне да се справят с огромното количество емоции, които вероятно ще се появят поради споменатите по-горе ситуации. 

В статията „The relationship between emotional intelligence and depression/ anxiety: A systematic review and meta-analysis“ на Seyedeh Tahereh Miranzadeh, Mohammadreza Azizi и Zahra Rezaei Ardani, авторите откриват значителна отрицателна корелация между емоционалната интелигентност (ЕИ) и депресията и тревожността, което показва, че по-високите нива на емоционална интелигентност са свързани с по-ниски нива на депресия и тревожност.

Въпреки, че връзката между ЕИ и депресията и тревожността е сложна и многостранна, има доказателства, които сочат, че развиването на силни умения за ЕИ може да бъде от полза за психичното здраве и благополучие, като например:

  1. Емоционална регулация: Хората с високи нива на ЕИ са в състояние по-добре да регулират емоциите си, което може да им помогне да се справят със стреса и негативните преживявания. От друга страна, хората с по-ниски нива на ЕИ могат да се затруднят да управляват емоциите си, което води до чувство на претоварване, безпомощност и безнадеждност, които обикновено се свързват с депресията и тревожността.
  2. Емпатия: ЕИ включва и способността за съпричастност към емоциите и гледните точки на другите. Хората, които са силно съпричастни, може да са в състояние по-добре да разбират и подкрепят близките си, които се борят с проблеми с психичното здраве, и може да са по-склонни да потърсят помощ за себе си, когато имат нужда от такава. За разлика от тях хората, на които липсва емпатия, могат да се чувстват изолирани и откъснати от другите, което може да засили чувството на депресия и тревожност.
  3. Социална подкрепа: ЕИ се свързва и с развитието и поддържането на положителни социални взаимоотношения, които могат да бъдат предпазят  срещу депресия и тревожност. Хората с висока ЕИ са склонни да бъдат по-добри комуникатори и специалисти по решаване на проблеми, което може да им помогне да изградят и поддържат подкрепящи приятелства и взаимоотношения. Обратно, хората с по-нисък ЕИ могат да изпитват трудности да се свързват с другите или да се ангажират с нездравословни модели на взаимоотношения, което може да допринесе за чувството на самота и изолация.

 

Причината, поради която проектът „Humanity“ е насочен към младите хора (на възраст 15-24 години), е, че те навлизат в зряла възраст. Преходът от училищния живот към зрелостта никога не е бил лесен и основни трудности представляват намирането на работа, осъществяването на икономическа и битова независимост както и пълноценното развитие на индивидуално ниво. Например, засилването на изолацията и ограничено социално общуване покрай Covid-19 пандемията все още разкрива негативните си ефекти върху младите хора. Като подобряваме уменията на младежта в ЕИ, целим да им осигурим едно обнадеждаващо бъдеще. Нашата надежда е, че като знаят как да регулират емоциите и да проявяват разбиране, подрастващите и съзряващи поколения ще изпитвам по-малко трудноти на работното място, в личните им отношения, при създаването на семейство и т.н. 

 

Можете да следите напредъка ни на:

Нашият уебсайт: https://humanity-project.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/YouHumanityProject

Instagram: https://www.instagram.com/youhumanity/

Press Release: Прочетете повече

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.