vETS

vETS Lab: Камера! Действие! ETS!

През изминалата седмица (20-25 март) взехме участие в международния семинар, организиран от нашите полски партньори, Регионалния център за доброволци в Киелце. Член на нашия екип – заедно с още трима участници от Кърджали, България – пътуваха до Полша, за да работят над създаването на видеоклипове, необходими за инструментариума на vetsLAB за учители и обучители.

В началото на седмицата разгледахме какво трябва да се направи и обсъдихме идеи. При наличието на толкова разнообразна по националност и опит група имаше много идеи за обсъждане. Работихме в международни екипи, състоящи се от българи, италианци, поляци, испанци, австрийци и румънци, всички с различен опит в областта на спорта. Групите имаха за задача да създадат видеоклип за ползите от използването на спорта като средство за образование. Предизвикателството беше да се измислят упражнения, които могат да се изпълняват виртуално, като същевременно имат образователен компонент и насърчават физическата активност.

Това беше доста трудна задача, но в края на седмицата успяхме да я изпълним с известно време. Между сесиите за създаване на видеоклипове групата се запознаваше с град Киелце, полските обичаи и култура.

Седмицата нямаше да е пълна без малко културен обмен, затова отделихме малко време, за да представим нашите страни и това, което ни кара да се гордеем. Ние разбира се представихме България с радост чрез баницата!

Тази седмица беше от голяма значение за резултатите за нашият проект. Радваме се, че продължаваме напред, и сме щастливи, че намерихме приятели по пътя си!
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.