Humanity

Добри практики по отношение на емоционалната интелигентност в България

Чудили ли сте се някога какво правят българите, за да развиват емоционална интелигентност? Ето пет добри практики, които открихме в проучването си за проекта Humanity!

 

1. Фондация „Същност“

https://essence-foundation.bg/

Основният фокус на организацията е вътрешният свят на човека, неговите емоции и преживявания, душевни търсения и въпроси. Работата им се основава на идеите на системния подход и хуманистичната психология. Те ги съчетават със съвременни изследвания и подходи към човешката мотивация и поведение, като се занимават със системите от убеждения, които ръководят живота ни и които подлежат на осъзнаване и промяна. Въпреки засиленото движение към индивидуализъм, принадлежността към група и общност е нещо, което кара повечето хора да се чувстват комфортно в една по-защитена среда.

Те организират срещи, събития, образователни програми за възрастни и младежи, бизнес семинари и тиймбилдинг, чрез които създават среда за растеж, себепознание и изява за отделни хора, групи и компании. В семинарите са участвали над 10 000 души от всички възрасти, етноси, религии и статут в обществото.

 

2. Уча за България

https://zaednovchas.bg/ 

„Уча за България“ е вече утвърдена в българското общество инициатива, която всяка година привлича нови участници. Целта е всеки да има равен шанс на образование, емоционална подкрепа и знания на всяко ниво, независимо от произхода си. Програмата се фокусира не само върху професионалното и академичното развитие на всеки човек, ангажиран с дейността си, но и с личностното развитие и повишаването на емоционалната ни интелигентност, съобразяването и общуването с хората.

Това е единствената програма за обучение и подкрепа на училищни екипи в България, която насърчава цялостната трансформация на учебния процес (управление и преподаване), поставяйки ученика в центъра. Те обединяват хора от цялата страна от различни етноси, възрасти, раси, като им показват равен шанс за по-добро образование и приемане на всеки един от тях.

 

3. Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (FREI)

https://foundation-ei.org/en/home-3/

ФОНДАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ /FUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE / FREI/ предоставя експертни знания в областта на емоционалната интелигентност. Екипът от изследователи, преподаватели по емоционална интелигентност и експерти, осъществява дейности за популяризиране, развитие и утвърждаване на знанията за емоционалната интелигентност в България и чужбина. Емоционалната интелигентност, като наука за разбирането на човешките емоции и процесите на емоционална регулация, е свързана с възприемането на щастието, оптимизма, благополучието, готовността за промяна, положителното отношение към новите бизнес предизвикателства, отстояването, адаптивността и професионалната ангажираност. Тяхната мисия е да подкрепят и насърчават развитието на теорията, научните изследвания и в най-общ план приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионалната практика.

Те изграждат методология за преподаване на EI (емоционална интелигентност), учебни материали и инструкции, които ще подпомогнат учебния процес и доставчиците на обучение в центрове за професионално обучение, центрове за социално подпомагане, социални предприятия, организации за подпомагане на бизнеса или други, в процеса на организиране и провеждане на обучения.

 

4. FUNtazia

https://funtazia.bg/

FUNtazia е първата организация в България, която разработва авторски материали на български език по международно научно доказани програми и методи за развитие на социално-емоционални компетентности и ЕИ (емоционална интелигентност) при децата, с цел използването им в българските детски ясли, градини, училища и семейства. Тяхната мисия в България е да популяризират темата за емоционалната интелигентност като осъзната отговорност към българските деца, пряко свързана с подобряване на тяхното физическо и емоционално здраве, създаване на по-добър учебен климат и развитието им като личности благодарение на лидерите в образованието и отговорните родители. 

Екипът работи върху оригинални учебни ресурси с цел налагане на социално-емоционалните науки в образователната система на България. Методът „FUNтазия“ включва образователни подходи за развиване на емоционална интелигентност и социални умения у децата от най-ранна възраст с помощта на родители, близки, педагози и други лица, работещи в областта на детското развитие.

 

5. Фестивал POP-UP

https://funtazia.bg/pop-up-festival/ 

Фестивалът POP-UP е международна инициатива, която се провежда от години в над 150 държави. На международно ниво той се организира от „Six Seconds“ – първата и най-голяма международна организация, посветена изцяло на развитието на емоционалната интелигентност, с над 65 000 членове от цял свят. Фестивалът е международен празник на семействата с деца от цял свят, който има за цел да популяризира важната роля на Емоционалната интелигентност (ЕИ) за развитието и израстването на децата.

“Фестивалът е инициатива, която провеждаме заедно – в него можем да се сприятелим, да се съберем и да укрепим връзката си като родители с нашите деца. Освен за семействата, фестивалът е полезна и важна инициатива и за учителите и специалистите, работещи с деца. По време на фестивала децата са обединени от набор от забавни и приятни учебни дейности (игри, дискусии, рисуване, песни, танци), които им помагат да научат повече за емоциите, тяхното осъзнаване, изразяване и регулиране.”

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.