Sport&NFE

Sport&NFE: Заключителна конференция

На 12 май 2023 г. Мундус България и АРБС (Асоциация за Развитие на българския спорт) обединяват усилия, за да организират специално събитие в света на спорта и неформалното образование. Организирахме конференция, на която поканихме международни гости и лектори от партньорството Sport&NFE, както и гости от местни и държавни органи от България.  

В 9 ч. сутринта се събрахме в Дома на Европа и посрещнахме десетки спортни треньори, учители, представители на младежки организации и международни партньори. Конференцията се проведе на български и английски език с помощта на професионален преводач. 

Започнахме с представяне на нашите домакини: Йоана Дочевска, председател на АРБС; Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси); проф. д-р Красимир Петков, декан на факултет „Спорт“ в Националната спортна академия; и Деница Андонова, председател на Мундус България. 

След представянето на проекта от страна на Мундус България преминахме към теми, свързани с възможностите на Еразъм+ и бъдещето на изкуствения интелект. След това дадохме думата на нашите международни гости да разкажат за своите организации и проекти, за да дадат повече информация и примери за възможностите и развитие на капацитет в сферата на спорта и образованието.

Конференцията завърши с обяд и работа в мрежа, където имахме време да поговорим още с нашите гости, които бяха пристигнали от цяла България. 

Събитието беше успешно – участниците бяха любопитни и ангажирани с това как да приложат резултатите от нашия проект, както и вдъхновени да направят промени в собствените си заведения (благодарение на всички наши прекрасни лектори, които говореха за бъдещето). Това беше първата по рода си конференция, но в бъдеще ще има още такива!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.