Digital

DISCVET: Закриване на проекта „Развитие на компетентностите на учителите и обучителите в областта на ПОО по отношение на цифровия суверенитет“

След много месеци работа по проекта DISCVET той приключи. Целта на проекта беше да се подпомогне овластяването на преподавателите в областта на ПОО с цифрови умения, да се подобри начинът им на преподаване, но също така и да им се помогне да се ориентират в теми като защита на данните, материали, защитени с авторски права, управление на информацията и други. 

Резултатите от проекта могат да бъдат намерени на discvet-hub.eu – създадохме самостоятелен курс, в който преподавателите в областта на ПОО могат да се запознаят с него:

  • Управление, защита и споделяне на цифрови ресурси
  • Защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот
  • Управление на информационната сигурност
  • Управление на риска
  • Управление на информацията и знанията

За да се запишете за курса, трябва да създадете акаунт, в който ще се съхранява целият ви напредък. 

Благодарим на всички партньори, които направиха това възможно: Innovation Hive, BUNDESVERBAND DER TRAGER BERUFLICHER BILDUNG EV, Petit Pas, Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Vernian RTI, BK Consult GbR.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.