EmployMe

EmployMe: Среща в Брюксел

На 29 юни консорциумът по проект EmployMe се събра в Брюксел, Белгия, за да разкаже за напредъка си. 

EmployMe е проект, насочен към справяне с нивото на безработица в мигрантските общности в Гърция, България, Литва, Белгия, Кипър, Испания и Чехия. Проектът има за цел да намали сегашното равнище чрез предлагане на цифрови учебни материали за умения за заетост. 

Проектът се развива според заложената програма. Досега сме създали кратки учебни курсове фокусиращи се върху десет ценни умения на работното място, които ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта: employ-me.eu

В следващия етап от проекта, преминаваме към създаването на допълнително ръководство за умения полезни на пазара на труда и най-важното – неговия превод. 

Искаме да направим този материал възможно най-достъпен за различните целеви групи, затова разбираме, че преводът е много важен в случая с нашия проект. Ръководството ще бъде достъпно на 7 езика: английски, български, литовски, гръцки, френски, испански и чешки. 

За да получавате новини за проекта, следвайте страницата му във Facebook (Employ Me) или Instagram (@employme_project), както и уебсайта.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.