Teacher

GREW: Втора транснационална среща и предстояща работа за консорциума

Проектът GREW проведе втората си транснационална партньорска среща (TPM), на която представители на всяка партньорска организация се събраха, за да обсъдят напредъка на проекта, който използва методология „Образование чрез спорт“ (ETS) и е насочен към ангажиране на общностите на етническите малцинства в Европа. 

Образованието чрез спорт (ETS) е мощен инструмент, който може да увеличи възможностите за интеграция на общности. ETS се използва успешно за създаване на социално сближаване в мултиетническа среда чрез формиране на силни междуличностни взаимоотношения, изградени върху взаимно уважение и разбиране. Чрез прилагането на структурирани игри и отборни предизвикателства в инициативите за междукултурна комуникация хората създават трайни връзки, основани на общи цели и успехи. Тези преживявания насърчават положителното отношение към многообразието, като същевременно подобряват самосъзнанието и културната компетентност сред различните групи от населението.

Настоящата цел на проекта е да се използват методите на неформалното образование чрез упражнения и дейности, насърчаващи участието, изграждането на общност, работата в екип и стратегическото мислене. Всички те ще бъдат включени във формата за обучение, който ще бъде тестван в пилотна фаза от всеки партньор в консорциума. След успешна първa пилотна фаза от страна на Мундус България, беше събрана полезна обратна връзка, която ще подобри съдържанието на окончателния вариант на формата за обучение. Този формат включва упражнения, балансиращи по-спортни елементи с по-тихи, рефлективни части, подходящи за всички нива на физическа дееспособност. С планираните занапред по-нататъшни пилотни фази, следващата среща на консорциума е третият TPM, насрочен за октомври в Бари, Италия.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.