Sport for Refugees: Овластяване на младежките работници за насърчаване на социалното приобщаване сред младежите с бежански или имигрантски произход

Sport for Refugees

В свят, в който миграцията и разселването продължават да засягат общностите, става изключително важно да се осигури подкрепа и насоки за най-уязвимите групи, особено за бежанците и младежите с имигрантски произход. Отчитайки значимостта на този въпрос, беше проведен тридневен курс за обучение по проекта Sport for Refugees по програма „Еразъм+“, с цел младежките работници да […]

FAMS: Среща за стартиране на работата по обучително ръководство, насочено към потенциални жени лидери в спорта

Fams

Тази седмица членовете на комитета за проучвания участваха в онлайн среща, на която се обсъждаше стартирането на следващия работен пакет за проекта FAMS, финансиран по програма „Еразъм+“. Основната цел на този работен пакет е да се разработи съвременно ръководство за обучение, състоящо се от седем отличителни модула, предназначени за повишаване на капацитета на жените в […]

GREW: Втора транснационална среща и предстояща работа за консорциума

Teacher

Проектът GREW проведе втората си транснационална партньорска среща (TPM), на която представители на всяка партньорска организация се събраха, за да обсъдят напредъка на проекта, който използва методология „Образование чрез спорт“ (ETS) и е насочен към ангажиране на общностите на етническите малцинства в Европа.  Образованието чрез спорт (ETS) е мощен инструмент, който може да увеличи възможностите […]