Fams

FAMS: Среща за стартиране на работата по обучително ръководство, насочено към потенциални жени лидери в спорта

Тази седмица членовете на комитета за проучвания участваха в онлайн среща, на която се обсъждаше стартирането на следващия работен пакет за проекта FAMS, финансиран по програма „Еразъм+“. Основната цел на този работен пакет е да се разработи съвременно ръководство за обучение, състоящо се от седем отличителни модула, предназначени за повишаване на капацитета на жените в различни роли в областта на спортния мениджмънт. Темите ще обхващат, но няма да се изчерпват с: маркетинг, спонсорство и продажби, финанси, развитие на треньорите и социални отговорности. Тези обучителни модули ще предоставят на участничките основни умения, които ще им помогнат да се справят с многобройни спортни сценарии, като същевременно насърчават самостоятелността в процесите за взимане на решения, свързани с личното кариерно развитие. 

По време на сесията на уебинара членовете на комитета обсъдиха конкретни стратегии за оформяне на съдържанието и цялостния дизайн на всеки отделен модул. Осигуряването на безпроблемна интеграция между областите на съдържанието се очерта като един от ключовите аспекти на дискусията сред присъстващите.

Освен това онлайн срещата постави началото на нова глава за FAMS с последния си работен пакет, съсредоточен върху развиването на потенциала на жените спортисти, участващи в спортни правителствени и организационни структури. Основният компонент на това ново проектно начинание включва тестване на ефективността на тези ръководства за обучение чрез многонационални събития за мобилност с участието на 15 избрани участници от всяка страна, участваща в консорциума FAMS. Крайната цел е да се предоставят ценни инструменти и практически знания, които да могат да се използват в хода на професионалните им занимания, като същевременно се гарантира устойчиво въздействие на проекта FAMS.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.