Friends

Sport for Refugees: Втора международна среща

Втората транснационална среща по проекта, която се проведе в Делфт, Нидерландия, на 9 октомври 2023 г., отбеляза още една стъпка в съвместните усилия на консорциума, обединен в използването на спорта като инструмент за ангажиране на бежанците и изграждане на общности. Тази среща се съсредоточи върху оценката на резултатите от курса за обучение, проведен в София, България, през лятото. Курсът на обучение имаше за цел да подобри уменията на младежките работници, като им предостави знания, за да разберат уникалните нужди на целевата група на проекта.

Участниците от различни партньорски организации единодушно дадоха висока оценка на обучението в София, като подчертаха значението му за предоставяне на ценни умения и знания по темата. Курсът не само обогати разбирането им за ангажиране на бежанците чрез спорт, но и остави у тях приятни спомени от престоя им в София, България. Успешното организиране на обучението се дължи на Мундус България, която изигра основна роля за това участниците да получат ползотворно и приятно преживяване. Самият обучителен курс беше воден от експерта по бежански лагери и практическа хуманитарна работа Берат Езел от Турция. 

По време на срещата в Делфт партньорите се възползваха от възможността да споделят резултатите от своите вътрешни програми за обучение на персонала. Тези програми имаха за цел да разширят въздействието на курса на обучение в София и да повишат допълнително професионалното развитие на други членове на персонала. По този начин партньорите имаха за цел да умножат положителния ефект от проекта както в рамките на своите организации, така и в общностите, на които служат.

Основните акценти на срещата бяха планирането и изпълнението на местни дейности, които да ангажират пряко целевата група на проекта през следващите няколко месеца. Участниците признаха различния контекст и уязвимостта на бежанското население в съответните им страни, което налага гъвкавост при планирането и изпълнението на местните спортни дейности. Въпреки че спецификата на дейностите може да се различава, общата цел остава разпространяването на знанията и ползите, придобити чрез проекта, насърчаване на междусекторното сътрудничество и подпомагане на приобщаването и благосъстоянието на бежанците. Тази адаптивност е ключово предимство на проекта, което му позволява да оказва положително въздействие в различни контексти.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.