Hands

Наръчник от инструменти за по-добра заетост

През последните няколко месеца консорциумът EmployMe работи по създаването на наръчник от инструменти за по-добра заетост. Наръчникът включва развитието на 10 меки умения за повишаване на пригодността за заетост, като например организационни умения, умения за работа в екип и изграждане на увереност на работното място. 

Наръчникът имаше за цел да се създадат кратки уроци, които да улеснят разбирането на темата за заетостта. Консорциумът създаде общо 40 дигитални уроци, които обхващат следните теми:

  • Лидерство 
  • Бизнес умения
  • Работа в екип
  • Преговори и убеждаване 
  • Организация
  • Решаване на проблеми
  • Общуване
  • Увереност
  • Упоритост и мотивация
  • Управление на времето

В момента Наръчникът е достъпен само на английски език, но съвсем скоро ще бъде преведен на български, литовски, чешки, френски, испански и гръцки език.

Разгледайте Наръчника на уебсайта на проекта: https://employ-me.eu/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.