Mundus Event

Мундус България с гордост беше домакин на своя първи обучителен курс по програмата Еразъм+ в София, България

📅 От 4ти до 10ти декември 2023 г. Мундус България с гордост беше домакин на своя първи обучителен курс по програмата Еразъм+ в София, България, насочен към темата „Устойчивост: Да растем с грижа – практически семинари за неправителствени организации“. 🌍🌱 

Този трансформиращ обучителен курс, специално пригоден за младежки работници и финансиран от програма Еразъм+, се задълбочи в устойчиви практики и иновативни методологии в областта на младежката работа. Наблягайки на подхода, ориентиран към младите хора, личностното развитие, осъзнаването на ценностите на ЕС и насърчаването на нагласа за устойчив растеж, проектът имаше за цел да предостави на участниците практически материали, приложими стратегии и интерактивни семинари, съобразени с нуждите на всяко НПО и със силен фокус върху постигане на устойчив растеж.

С участници от Румъния, Испания, Италия, Полша, България и Турция, курсът изследва устойчивостта в различни области, включително опазване на околната среда, организационно учене, изграждане на общност и икономически растеж.

Участниците активно се потопиха в богат набор от дейности, обхващащи:

  • Разбиране на ценностите на ЕС
  • Проучване на възможностите за личен и професионален растеж в рамките на ЕС
  • Възприемане на устойчивостта като двигател за дългосрочно въздействие
  • Методика на обучението чрез спорт
  • Учене чрез игра с настолната игра „Виртуална планета
  • Дизайн мислене за разрешаване на проблеми


Ето и как протече седмицата.

Ден 1: Пристигане и посрещане

Курсът започна с топло посрещане, насърчавайки подкрепяща атмосфера за участниците да се свържат и да изградят чувство за общност.

Ден 2: Какви възможности имам в ЕС?

Програмата включваше бавен старт, позволяващ на участниците да се впуснат по-лесно в работния ден. Денят беше съсредоточен върху идентифицирането на различни възможности на ЕС, отворени за младежките работници и гражданите като цяло. Изследването на европейските ценности, мисия и визия станаха основни, подчертавайки тяхната съществена роля във всяка младежка организация.

Ден 3: Устойчиво развитие

Устойчивото развитие зае централно място, включвайки въведение в ключови концепции и стратегии за включване на ценностите на ЕС в лични и професионални стратегии. Участниците се запознаха с методологията ETS (Education Through Sport/Учене чрез спорт). Денят завърши с културна вечер, предоставяща платформа за споделяне на интересни факти за страната на всеки участник и обмен на обичаи с групата.

Ден 4: Ангажираност и въздействие

Дейностите включваха обучение, базирано на игри, и дискусии за установяване на култура на учене, предоставяйки перспектива, ориентирана към младите хора и тяхното участие във вземането на решения. Организирана обиколка на София и свободен следобед позволиха на участниците да разгледат града и да си починат след седмица интензивно учене.

Ден 5: Включване на младежта във вземането на решения

Участниците се задълбочиха в темата за включването на младите хора във вземането на решения, изследвайки методологии като Design Thinking. Разделени на екипи от 4 или 5 души, всяка група се занимаваше с неотложен проблем, свързан с прилагането на устойчиво развитие в техните организации или държави, като приложиха стратегии за дизайн мислене, за да предложат потенциални решения.

Ден 6: Оценка и размисъл

Последният ден от обучителния курс предостави сцена за всички екипи да представят работата си пред останалите участници. Денят включваше сесии за размисъл, позволяващи на участниците да усвоят наученото от седмицата и да обмислят своя опит. По време на закриващата церемонията отпразнувахме постиженията на всеки един от участниците и раздадохме Youth Pass сертификати за успешното завършване на курса.

Последен ден: Отпътуване

С сърдечно сбогуване всички участници се впуснаха в следващите си приключения.

С радост можем да кажем, че обучението отбеляза изключителен успех! Вече нямаме търпение за следващия ни тренировъчен курс през пролетта!

Очаквайте още!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.