Humanity

Транснационална среща в Прага – Изграждане на пътища към по-добри умения за емоционална интелигентност при младежите

Партньорските организации на проекта HUMANITY наскоро се събраха за поредната транснационална среща в Прага, Чехия. По време на тази среща бяха обсъдени важни цели, постигнати от началото на проекта, и бяха поставени нови такива.

Един от важните постижения е Транснационалният доклад за психичното здраве и механизмите за справяне при младежите, проведен във всички страни партньори – България, Чехия, Турция, Италия, Литва и Германия. Съвсем скоро докладът ще бъде публикуван на всички съответни езици, включително английски, за да хвърли повече светлина върху тази значима тема, засягаща младите хора във всяка европейска страна.

Следващото в дневния ред е завършването на образователните материали, които консорциумът създава за младежки работници и преподаватели, интересуващи се от емоционалната интелигентност. Те ще могат да използват това ръководство за насърчаване на уменията за емоционална интелигентност у младежите, за да им помогнат по-добре да разберат и управляват своите вътрешни емоционални светове и да се подготвят за разнообразните житейски предизвикателства, особено в работната среда. Различните теми ще обхващат 4 основни глави: Самосъзнание, Самоуправление, Социално съзнание и Социално управление.

Черешката на тортата ще бъде 5-дневен образователен курс за изграждане на умения за емоционална интелигентност у младежите, който ще се проведе през септември в Литва.

Проектът HUMANITY се фокусира върху справяне с нарастващата тревожност, депресия и самоубийства сред младите хора чрез приоритизиране на психичното здраве чрез образователни инициативи за емоционална интелигентност. Тя има за цел да подготви младите хора с емоционални умения, разпространявани чрез материали, достъпни за младежките работници. Чрез подобряване на емоционалната интелигентност, проектът не само има за цел да подобри непосредственото психическо благополучие, но също така предвижда повишена пригодност за заетост на младите хора. Като предоставя инструменти за личностно развитие, проектът се стреми да повиши увереността, като по този начин подобри техните перспективи на пазара на труда.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.