Humanity

Проект: Humanity
Номер: KA220-YOU-29D47676
Сектор: Младеж

Продължителност: 01/10/2022 - 30/09/2024

 

Цел на проекта:

Целта на проекта е да се пребори с рязкото нарастване на тревожността, депресията и случаите на самоубийство сред младите хора, като създаде пространство за тях, в което психичното им здраве е приоритет. Искаме да постигнем това чрез ограмотяване на младежите относно емоционалната интелигентност, като на свой ред им помогнем да развият собствените си емоционални умения. Материалите, изготвени в рамките на този проект, ще бъдат разпространени и достъпни за младежките работници, които играят ключова роля в процеса на предоставяне на образователната програма на нашата целева група. 

С повишаването на емоционалните умения на младите хора целим не само да дадем приоритет на тяхното психично благополучие в настоящия момент, но и предвиждаме повишаване на пригодността за заетост на Младежите; надяваме се, че като им дадем правилните инструменти за личностно развитие, те ще могат да навлязат на пазара на труда с по-голяма увереност, като по този начин ще увеличат шансовете си за намиране на работа. 

 

Дейности:

 • Създаване на уеб платформа с интерактивни модули за обучение на учители.
 • Създаване на учебна програма с 30 урока, посветени на самоосъзнаването, социалното осъзнаване, управлението на себе си и социалното управление.
 • Създаване на работна тетрадка, която да се разпространява сред партньорските структури.
 • Провеждане на обучение за професионално развитие на персонала и фасилитаторите.
 • Събитие за разпространение на резултатите във всяка от страните партньори.

Партньори:

 • MEZINARODNI VZDELAVACI CENTRUM GEMS (CZ)
 • System Dynamics Italian Chapter (IT)
 • Asociacija Aktyvistai (LT)
 • NGO Nest Berlin EV (DE)
 • Mundus Bulgaria (BG)
 • Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi - Woman and Young Entrepreneurship Centre Association (TR)

Свързани новини