Ръководството, което промени хода на играта в образованието за възрастни, или Спортът като начин на обучение.

Примери от практиката. Както бе споменато преди, един от проектите на Mundus България – Стратегическото партньорство „Образование за възрастни чрез спорт (aETS)“между България, Полша, Великобритания и Италия, публикува първото си ръководство, чиито основни цели са: Да очертае практическия подход – инструменти и материали, чрез които спортът може да бъде интегриран в ежедневното обучение на възрастни, […]

Обучение чрез спорт за възрастни

През септември се проведе международна среща по проекта aETS (Adult Education Through Sport) в Полша. От началото на проекта досега, партньорите подготвяха упражнения, които включват употребата на методологията Обучение чрез спорт, в която спортът се използва като образователен подход. Упражненията засягат различни тематики като например развиване на толерантността, екипната работа, работа във връзка с отпадането […]