Ръководството, което промени хода на играта в образованието за възрастни, или Спортът като начин на обучение.

Примери от практиката.

Както бе споменато преди, един от проектите на Mundus България – Стратегическото партньорство „Образование за възрастни чрез спорт (aETS)“между България, Полша, Великобритания и Италия, публикува първото си ръководство, чиито основни цели са:

  • Да очертае практическия подход – инструменти и материали, чрез които спортът може да бъде интегриран в ежедневното обучение на възрастни, в различни спортни организации;
  • Да представи предимствата и по-добрите резултати от подобен неформален образователен подход, в сравнение с традиционните;
  • Да демонстрира стъпка по стъпка упражнения, които могат да бъдат преподавани на възрастни, тийнейджъри и дори деца, в процеса на обучение;
  • Да популяризира цялостното неформално образование в Европа и извън нея.

Благодарение на така нареченото „Признателно запитване (ПЗ)“, възрастните са мотивирани да учат в процеса на спортните занимания, а не да преследват резултати. Индивидуалните силни страни се популяризират в рамките екипа и организацията, благодарение на спортните дейности, по приятелски, несъстезателен начин. Това е и метод за интегриране на членове на общността с увреждания. Основните идеи зад тази методология са:

  1. Образованието чрез спорт е на първо място – образование
  2. Рефлектирането е неизбежна и съществена част от учебния процес
  3. aETS зачита ценностите на спорта, както и на неформалното образование и ученето през целия живот

 

Наръчникът показва 12 подробни упражнения, които са лесни за изпълнение и приложими в процеса на обучение.

За повече информация по проекта и за допълнителни новини в неформалното образование, моля, следвайте линка: https://aets.myerasmus.net/aets-toolbox/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.