DiscVET Цели и проектни резултати

teacher

Проектът DiscVET има за цел да подкрепи VET учителите/обучителите в Европа да станат компетентни по отношение своите цифрови данни и да подобрят уменията си за дигитална сигурност чрез иновативна форма на обучително съдържание, заедно с онлайн платформа за симулация. Това ще се случи чрез създаване на четири проектни резултата: Дигитални рамки за компетенции за цифрови […]

Обучение чрез спорт за възрастни

През септември се проведе международна среща по проекта aETS (Adult Education Through Sport) в Полша. От началото на проекта досега, партньорите подготвяха упражнения, които включват употребата на методологията Обучение чрез спорт, в която спортът се използва като образователен подход. Упражненията засягат различни тематики като например развиване на толерантността, екипната работа, работа във връзка с отпадането […]