teacher

DiscVET Цели и проектни резултати

Проектът DiscVET има за цел да подкрепи VET учителите/обучителите в Европа да станат компетентни по отношение своите цифрови данни и да подобрят уменията си за дигитална сигурност чрез иновативна форма на обучително съдържание, заедно с онлайн платформа за симулация.

Това ще се случи чрез създаване на четири проектни резултата:

  1. Дигитални рамки за компетенции за цифрови суверенитети на VET  учители/обучители
  2. DiscVET Онлайн платформа и учебни материали за компетенции за цифрови суверенитети
  3. Интерактивни дигитални упражнения за симулация на цифров суверенитет
  4. DiscVET Toolbox за VET преподаватели / обучители

В момента тече работата по втория проектен резултат. Очаква се той да бъде най -практичният, защото дава директен достъп до платформа, където учителите могат да проверят цялата необходима информация.

Въз основа на ключовите умения и компетенции, признати и включени в рамката за дигитални компетенции на VET учители/обучители, дейностите по проектен резултат № 2 ще се съсредоточат върху разработването на иновативен учебен материал, целящ да даде възможност на учителите да развият необходимите компетенции, за да се увеличи нивото на техния дигитален суверенитет, както и да могат да обучават други хора в рамките на тяхната работа.

Обучителният материал ще предостави на преподавателите пакет от дигитални ресурси за обучение, проектиран въз основа на концепцията за микро обучение: кратко и съгласувано обучение за обучение, доставени в мултимедийни формати, целящи да насърчават смесените методологии за обучение. Цифровите източници за обучение ще включват разнообразни ресурси като интерактивни игри, подкасти, видеоклипове за електронно обучение, интерактивни казуси и инфографски ресурси.

Платформата ще съдържа теми, сред които: въведение в законите за дигитална поверителност на ЕС, интернет пиратство, какво е и как да го избегнем и много други. За да се гарантира устойчивостта на учебния материал, той ще бъде предоставен чрез онлайн платформата DiscVET. Както учебният материал, така и платформата ще бъдат достъпни на английски и на национални езици на всички партньори.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.