Youth Play

Начална среща по проект Youth Play

На 21 октомври в София се проведе първата транснационална среща по проект Youth Play. Темата на проекта е опазване на околната среда. Той е насочен главно към младежта, но не изключва да бъде полезен и в други области. Youth Play е много подходящ и за училищата – това ще бъде чудесен начин, по който проблемът да бъде популяризиран в такива организации, защото те нямат голям достъп до информация по темата . По време на срещата проектът и неговите цели бяха разгледани и разяснени в подробности. Освен това нагледно бяха представени и всички проектни резултати, като беше и обсъден начинът за реализирането им .

VIRTUAL PLANET ще бъде най-важният проектен резултат. Той представлява цяла виртуална игра. Идеята в крайна сметка е да се създаде виртуално пространство, в което чрез игра учениците ще разберат какво е добро и лошо за околната среда. Ако направят правилните неща за околната среда, виртуалната планета ще бъде по-зелена, ако направят грешни неща, планетата ще бъде сива и ще започне да умира.

На срещата партньорите заложиха следните общи цели:

– Да повишат капацитета на организациите си и да използват по-модерни решения за насърчаване на образованието и обучението.

– Да окажат влияние върху образованието на младежта в бъдеще

-Да създават висококачествено съдържание. Ако проблемът бъде решен чрез нещо, което е по-привлекателно като решение, толкова по-голям ще бъде интересът към самата тема.

Проектът ще бъде осъществен от професионалисти в сферата. Това е първият път за Мундус България, по отношение на създаването на игрово базиран инструмент и сме много развълнувани и мотивирани да работим по неговото създаване. Вярваме, че хората, които имат повече опит, ще бъдат от голямо значение и разчитаме на добри практики.

Youth Play

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.