Sport & NFE

Партньорска среща Sport&NFE се проведе в Кьолн

Партньорска среща Sport&NFE се проведе в Кьолн, Германия, в пердиоа 22-25 ноември. На нея бяха обсъдени дейностите до момента, както и предстоящата международна конференция „Обучение и спорт“, която ще се проведе в София през май 2023.

„Sport and NFE“ е инициатива, която се стреми да идентифицира и преодолее предизвикателствата, свързани със заседнал начин на живот и намаляващ интерес към спорта и физическата активност, чрез образователни подходи, ползващи спорта като образователен инструмент.

Специално внимание в инициативата е обърнато на развитието на знания, умения и капацитет на треньори, учители по физическо възпитание и спорт и други спортни и образователни специалисти, както и подкрепа за прилагането на Европейски Насоки за Двойна кариера в спорта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участие в срещата взеха Йоанна Дочевска и Ивелина Кирилова, доктор.

Целите на проекта са:

• Да създаде среда за овластяване, ориентирана към учители по физическо образование/спортен персонал, която да им даде възможност да разберат концепцията за неформално образование (НФО), като ги направи по-компетентни и уверени, при прилагане на методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);
• Да създаде възможности за целевите групи да опитат неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да послужи като мост между формалното образование, неправителственият и спортният сектор, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи на сътрудничество;
• Да изгради нужните качества и умения в треньори по вид спорт, учители по физическо възпитание и спорт и спортни специалисти да станат лидери в проекти използващи НФО и ОЧС, като допълващ образователен инструмент с цел стимулиране на участието в спорт, образование и физическа активност;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като на образование, обучение и спортен сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.

Проект „Sport&NFE“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и се координира от Мундус България.

Източник: Искра.бг

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.