Sport

vETS Lab: Видео наръчник

След напрегнатото лято, с гордост ви представяме видеоръководството на vETS Lab! Видеата служат като примери за това как образованието чрез спорт може да се съчетае с дигитални инструменти. Ръководството е създадено за всички спортни специалисти, които изпитват затруднения при създаването на увлекателни упражнения за своите ученици – както онлайн, така и офлайн.

В Ръководството (достъпно на канала на проекта в YouTube: Erasmus VetsLab) можете да намерите шест видеа:

  1. Върви към целите – упражнение с фокус върху SMART целите, постоянството и мотивацията.
  2. Няма време – състезание между отбори, в което членовете на всеки отбор трябва да разработят стратегия и да работят заедно, за да спечелят най-много точки.
  3. Предизвикателство iSport – по-дългосрочно предизвикателство, предназначено да научи учениците на групова работа и постоянство. 
  4. Предизвикателство в чата – упражнение, което може да се направи навсякъде, между двама души. Участниците трябва да се научат да разчитат един на друг и да работят заедно, за да изпълнят предизвикателството. 
  5. Да рециклираме – урок за това как да съчетаем екологични инициативи с физическа активност с помощта на технологиите.
  6. Ценности и компетенции в спорта – информационен видеоклип за това как спортът може да повлияе на личностното ви израстване.

Скоро ще ви покажем платформата, където ще можете да намерите всичко – инструментариум, пълен с упражнения, игри и ресурси по теми като устойчивост, работа в екип, социално включване, лидерство и други; видеоръководство, което вече е достъпно в YouTube, и цялата информация, свързана с проекта и неговите цели.

Разгледайте нашия канал в YouTube, Erasmus VetsLab!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.