FOOD-4-THOUGHT

Agriculture

Продължителност: 01/04/2023 – 01/08/2025 Цел на проекта Възприемането на устойчиво поведение е ключов компонент за решаване на предизвикателствата свързани с климата, особено чрез колективни действия в младежките общности. Като насърчаваме младите хора да се занимават със земеделие в техните градове и ги оборудваме със знания и умения, необходими за устойчиво развитие, проектът FOOD-4-THOUGHT има за […]

You(th) Play

Youths

Продължителност: 01.09.22 – 29.02.24   Цел на проекта: Чрез използването на игрите, целта е да се образоват младите хора за важността на екологията с помощта на игра, наречена VIRTUAL PLANET. Целта на проекта е да помогне на различни организации като НПО или училищата да въведат екологично обучение в своите учебни програми и да направят знанията […]

АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО AGE

AGE

Продължителност: 1/11/2021 – 1/11/2023 Цели на проекта: Проектът AGE е насочен към възрастните учащи и работи за насърчаване на образованието по устойчиво предприемачество чрез създаване на специализирани и ориентирани към учащите образователни материали и ресурси, посветени на развитието на компетенции за създаване на модели на кръгова икономика, зелени стартиращи предприятия и дигитални предприятия за насърчаване […]