FOOD-4-THOUGHT

Проект: FOOD-4-THOUGHT
Номер: 2022-2-RO01-KA220-YOU-000096603
Сектор: Младежи

Продължителност: 01/04/2023 - 01/08/2025

Цел на проекта

Възприемането на устойчиво поведение е ключов компонент за решаване на предизвикателствата свързани с климата, особено чрез колективни действия в младежките общности. Като насърчаваме младите хора да се занимават със земеделие в техните градове и ги оборудваме със знания и умения, необходими за устойчиво развитие, проектът FOOD-4-THOUGHT има за цел да позиционира младежта като “агенти на промяната” в трансформацията на хранителните системи и “пазители” на околната среда срещу климатичната криза.

С интерес към земеделието и устойчиви (органични) методи за поддържане на продукцията, младите хора ще развият умения за отговорна консумация и възприемане на околната среда. Техните модели на поведение ще са съобразени с динамиката на природата и  ще подкрепят усилията за борба с изменението на климата. Проектът на насочен към младежи на възраст 18-30 години, които живеят в градски райони и имат малко познания за земеделие и устойчивост.

 

Дейности

 • Създаване на мултидисциплинарно партньорство от организации с различен опит 
 • Организиране и провеждане на  семинари ФЕРМЕРИ В ГРАДА (FARMERS IN THE CITY) с цел стимулиране на знанията на младите хора и създаване на младежка мрежа
 • Изготвяне на ВИДЕО УРОЦИ чрез партньорство с фермери
 • Създаване на ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ чрез ангажиране на фермери и учени от всички страни партньори

 

Очаквани резултати

 • Подпомагане на градския поминък след рязкото покачване на цените на храните
 • Отключете потенциала на младите хора в ролята им на пазители на производството на биологични храни и околната среда, срещу климатичната криза
 • Създаване на взаимодействие между организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни (местни власти, експерти, публични институции)
 • Укрепване на транснационалното сътрудничество за ангажиране на повече градски младежи в селското стопанство на ниво ЕС

 

Партньори

 • MUNDUS BULGARIA - България 
 • Regional Foundation for Local Development ZAMAH - Хърватия 
 • Associação Jovens Empreendedores Agrícolas - Португалия
 • Ce.F.A.S Centro di Formazione ed Alta specializzazione - Италия
 • ConnectingDOTS - Кипър
 • Geo Club Association - Румъния
Сравнителен доклад за селското стопанство в 6 държави
Обучително ръководство за градско земеделие

Свързани новини