АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО AGE

Проект: АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО AGE
Номер: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035300
Сектор: Образование на възрастни

Продължителност: 1/11/2021 – 1/11/2023

Цели на проекта:

Проектът AGE е насочен към възрастните учащи и работи за насърчаване на образованието по устойчиво предприемачество чрез създаване на специализирани и ориентирани към учащите образователни материали и ресурси, посветени на развитието на компетенции за създаване на модели на кръгова икономика, зелени стартиращи предприятия и дигитални предприятия за насърчаване на социални иновации и укрепване на субектите от третия сектор. Конкретните цели на проекта, поставени от организаторите, са:

 • Засилване на екологичното мислене сред отделните учащи се и предоставяне на възможности за изграждане на умения в областта на зеленото предприемачество;
 • Да се ​​повиши осведомеността относно съществуването на специфични инструменти за развитие на зелени стартиращи фирми, като ECO Business Model Canvas (за кръгова икономика) и множество най-добри практики в Европа, които могат да бъдат възпроизведени в други страни
 • Да подкрепя образованието по зелено предприемачество чрез разработването на OER като осезаем резултат, предлагащ конкретно ръководство за разработване на кръгов икономически модел за субекти от третия сектор, по-специално базиран на иницииране на зелени предприятия и иновации
 • Повишаване на компетенциите, обмен и разпространение на добри практики, свързани с образованието за зелена икономика и обучението за устойчиво предприемачество сред преподаватели, ментори, обучители в рамките на образователни институции за възрастни, а не само

Резултати:

Осезаеми резултати:

 1. Доклад за съществуващото законодателство и инструменти за подкрепа на зелената икономика и еко устойчивото предприемачество във всяка страна.
 2. Учебни материали и съдържание за образователен курс
 3. Отворен образователен ресурс (OER)

Нематериални резултати:

 • Повишени знания и компетенции на членовете на партньорския персонал и обучителите на възрастни за разработване на OER за обучение по зелено предприемачество
 • Способност на членовете на персонала и преподавателите да предлагат насоки и подкрепа, свързани с развитието на еко предприемачество и зелени иновации, и да действат като посланици на най-добрите практики в тази област в техните местни общности
 • Придобиване на най-добри практики, свързани с решения за обучение по предприемачество с фокус върху зелената икономика
 • Стимулиране на възрастните учащи се да използват OER за учене и да се възползват от повишеното чувство за инициативност благодарение на предложените решения за вдъхновяващи зелени предприемачески идеи

Партньори:

MUNDUS BULGARIA - България

Asociation DGT - Румъния

STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK – Холандия

SOSU OSTJYLLAND - Дания

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS  ASTIKI ETAIRIA (ANCE) - Гърция

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU – Полша

Доклад зелено предприемачество
Онлайн платформа

Свързани новини

Галерия