ГИЛДИЯТА НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Проект: ГИЛДИЯТА НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Номер: KA220-YOU-DFA6114
Сектор: Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnership in the youth sector

Продължителност: 28/02/2022 – 27/02/2024

 

Цели на проекта:

Основната идея на проекта е да се справи с нарастващия проблем с младежката безработица чрез развиване на предприемаческите умения на млади и квалифицирани хора. По този начин се цели да се създаде силно конкурентно общество, основано на знанието, където младежите лесно могат да съпоставят своята квалификация с професионална област.

Целите са да се насърчи предприемачеството чрез ангажиране на повече млади хора в извънкласни дейности и да се насърчат да участват в обучение по предприемачество, което ще повиши техния новаторски и творчески дух. Чрез ангажиране в повече алтернативни пътища на обучение, творческо мислене и изследване, благодарение на този проект може да се разработи междусекторна система, която ще насърчи предприемаческия дух чрез формално образование.

 

Резултати:

До края на проекта ще има обучителен модул и ръководство, създадени за предприемаческо лидерство и платформа, която ще предостави на всеки, който се интересува от темата, лесен достъп до съдържанието на материала. По този начин ще разпространяваме знанията за предприемачеството, изграждайки по-широка мрежа в и извън Европа. Резултатите от този проект ще повишат разбирането на младите хора за как да започнат собствен бизнес, с какви възможни предизвикателства ще трябва да се изправят и как да се справят с тях по най-добрия начин.

 

Начална среща и старт на проекта Гилдия на младите предприемачи:

Първата транснационална среща за проекта Гилдия на младите предприемачи се проведе в столицата на Полша, Варшава, на 27 април, домакин на координиращата организация Regional Volunteering Centre. Присъстваха представители на всички страни партньори: MINE VAGANTI NGO от Италия, INNOVATION HIVE от Гърция, CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD от Кипър, ACCES от Румъния, включително Mundus от България.

Проектът има за цел да насърчи предприемаческия дух в младежта чрез разработване на учебни материали, специфични методологии и семинари, които могат да се използват в образователните центрове. Затова по време на срещата партньорите успяха да установят точни срокове и определиха ролите на всяка асоциация по отношение на създаването на всеки от трите интелектуални продукта.

През следващите няколко месеца всеки от партньорите ще избере екип от експерти, които ще отговарят за провеждането на местно проучване, свързване с образователни младежки институции и събиране на информация за това, което вече е направено в областта на предприемачеството. След това ще бъде създаден учебен модул по предприемачество, ще бъде финализирана брошура с практически упражнения за обучение по предприемачество и платформа, където младите предприемачи ще имат свободен достъп до тази информация.

До края на проекта се предвижда да се осъществят две учебни мобилности, едната ще бъде домакин на Mundus в София през месец октомври, а втората ще се проведе в Полша. Тези две мобилности ще тестват методологиите, които ще бъдат разработени по време на проекта и ще бъдат чудесен начин за младежки работници и млади хора да повишат нивото на своя предприемачески дух.

Тази среща беше много ползотворна за партньорите, тъй като успяхме да обсъдим и оценим в група работата, която предстои и значението й за европейското общество.

 

Партньори:

1.     Regionalne Centrum Wolontariatu- POLAND

2.     Mine Vaganti– ITALY

3.     Mundus Bulgaria

4.    Innovation Hive – GREECE

5.     CSI Centre for Social Innovation LTD – CYPRUS

6.    ACCES- ROMANIA

Сайт на проекта

Свързани новини