GREW

Проект: GREW
Номер: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP-101090575
Сектор: Спорт

Продължителност: 01/12/2022 - 30/11/2024

 

Цел на проекта: 

GREW е проект, насочен към социалното приобщаване и зачитане, който има за цел да смекчи етническата дискриминация чрез насърчаване на междукултурното развитие на общността. Своевременно, по проекта ще бъдат разработени редица ресурси, основани на методологията "Образование чрез спорт" (ETS) и предназначени за младежки работници и лидери на общности, за да ангажират младежи от различни етнически малцинства. До края на проекта, консорциумът има за цел да насърчи етническите общности чрез организиране на спортни турнири и по този начин да улесни по-доброто им функционирането като неразделна част от обществото. 

 

Дейности:

  • Проучване на добри практики, които отговарят на нуждите на (а) треньори и спортни педагози и (б) младежи и млади спортисти от етнически общности.
  • Проучване и изготвяне на учебен формат GREW, който ще представлява сборник от образователни модули за използването на ETS и ръководство за треньори и спортни педагози. Форматът за обучение ще бъде достъпен на уебсайта на проекта, след като бъде завършен.
  • 5-дневно обучение за 4 представители от страна на всеки партньор, които ще изпробват Формата за обучение и ще адаптират изследванията към практиката за по-полезен и целесъобразен образователен ресурс. 
  • 4 турнира, които ще бъдат организирани от всеки партньор на местно ниво. 
  • Окончателен наръчник, съдържащ резултатите от спортните събития и сборника с изследвания на добрите практики и на формата за обучение. 

 

Партньори: 

  • Regional Volunteer Centre (Полша)
  • MV International (Италия)
  • Mundus Bulgaria (България)
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARGHERITA SPORT E VITA (Италия)

Свързани новини