Employ Me

Проект: Employ Me
Номер: 2022-1-LT02-KA220-YOU-000089553
Сектор: Младеж

Продължителност: 01/11/2022 - 31/10/2024

Цел на проекта:

Проектът EMPLOY ME има за цел да пригоди умения за заетост на млади мигранти от второ чрез разработване на иновативно съдържание за обучение. Изследванията показват, че тази група има тенденция да бъде изключвана от пазара на труда и ние се стремим да отговорим на нуждата за интеграция като стимулираме участие и активност в местната общност. Проектът е насочен към две различни групи за по-голямо въздействие: млади мигранти и местните младежки работници и преподаватели.

Дейности:

  • Създаване на иновативен набор от инструменти: съдържанието на обучението ще бъде представено под формата на микро уроци за улесняване на разбирането.
  • Създаване на онлайн мрежа и среда за обучение: Виртуална академия.
  • Създаване на ръководство за младежки работници и преподаватели за да използват ресурсите на нашия проект и да се работи за разрешаването на проблема с ниската заетост на мигрантите.

 

Партньори:

  • Asociacija MINTIES BITES (Литва)
  • INNOVATION HIVE (Гърция)
  • Connect Your City (Белгия)
  • JOBALITO RECTECH LTD (Кипър)
  • Asociación Valencia Inno Hub (Испания)
  • Mundus Bulgaria (България)
  • Institut proregionální rozvoj, o.p.s. (Чехия)
Сайт на проекта

Свързани новини