We Sport

Sport

Продължителност: 01/02/2023 – 31/01/2025   Цел на проекта Проучванията показват, че половата идентичност служи като мотив за прояви на дискриминация и расизъм в спорта. Противно на спортните ценности за уважение, приобщаване и честна игра, съществуват институционални предизвикателства (независимо дали са свързани с правителството или медиите), които засилват стереотипните роли на пола и по този начин […]

GREW

Trainer

Продължителност: 01/12/2022 – 30/11/2024   Цел на проекта:  GREW е проект, насочен към социалното приобщаване и зачитане, който има за цел да смекчи етническата дискриминация чрез насърчаване на междукултурното развитие на общността. Своевременно, по проекта ще бъдат разработени редица ресурси, основани на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) и предназначени за младежки работници и лидери на […]

Sport for Refugees

worker

Продължителност: 1/11/2022 – 01/05/2024 Цел на проекта: Проектът е замислен с цел създаването на нови възможности за реализация сред бежанци и мигранти, като се насърчава поемането на инициатива сред младежта. Основния подход в проекта е засилването на професионалните квалификации на младежки работници, които имат афинитет към работата с бежанци и мигранти и работят за подсилване […]

Fostering FemAle Management leaders in SportS

equality

Дати: 01.07. 2022г. – 30.12. 2024г. За проекта:  FAMS има за цел да насърчи равенството между половете в спортния коучинг и преподаване. Главна цел на проекта е  постигане на равнопоставено представяне на половете при вземане на решения. Въпреки известния социален напредък, несъответствията все още съществуват по отношение на равни възможности в някои области на спорта. […]

Volunteering in sport

vsport01

Дати: 01. 07.2022- 01.07.2024 За проекта: Спортът и физическата активност са от съществено значение за подобряване на здравето и благосъстоянието и могат да играят значителна роля за предотвратяване на заболявания, затлъстяване или други проблеми, свързани със здравето. Спортният сектор, особено на местното ниво, разчита до голяма степен на доброволците в спорта за ангажиране на повече […]

vETS LAB

Продължителнсот: 24 месеца от 1/05/2022 г. до 30/04/2024 г. За проекта: Този проект има за цел да подкрепи преподаватели, учители по физическо възпитание и спортни треньори да разширят и развият своите компетенции за прилагане на методологията „Образование чрез спорт“ в цифрова среда, както и да насърчи свободното образование в сферата на спорта по дигитален начин […]

СПОРТ & НФО – Пътят към развитие на общността

Sport Teacher

Продължителност: 1/01/2021 – 31/12/2022 Цели на проекта: СПОРТ & НФО цели да създаде вдъхновяваща среда за изграждане на компетентности на участници в спортния сектор (спортни треньори, учители по физическо образование) чрез прилагане на спортна методология. Спортният персонал ще има възможност да разбере концепцията за НеФормалното Образование (НФО) и следователно да придобие увереност при прилагане на […]

Образование за възрастни чрез спорт

Цел на проекта: Цели се създаване на инструменти, включително видео за виртуална реалност, показващи как да се използва Образованието чрез спорт в обучението на възрастни. Основен фокус е преодоляване на  различията между формалния и неформалния образователен сектор, използвайки спорта като инструмент за обучение на хората и мотивация за активно участие в гражданския живот и други […]

Изграждане на здрави общности, промяна на възможности

Дейности: Провеждане на презентации, работни срещи и акции за повишаване на осведомеността, ръководени от партньорските организации и екипи от местни делегати Насърчаване на участието на местното младежко население, включително и тези с ограничени възможности в спортните дейности и в програмите за учене през целия живот.  Изработване на отчет за изпълнените дейности и документ с най-добрите […]