BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни

Проект: BestBonds - разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни
Номер: 2020-1-PL01-KA204-081837
Сектор: Стратегическо партньорство за обучение на възрастни (KA204)

Цел на проекта:

Подобряване на цялостната европейската реалност, що се отнася до образованието за възрастните- идващи от много различни културни, езикови и религиозни среди. Проектът е фокусиран едновременно върху обучителите и обучаващите се, насърчавайки тяхната активност, за провеждане на безпроблемен учебен процес, по образец на европейските добри практики. За постигането му се планират 4 краткосрочни мобилности:

 1. Ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието за възрастни, активирането на езиковите умения и международната култура.
 2. Образование на възрастни и професионална интеграция на мигранти и национални малцинства.
 3. Мотивиране и подпомагане на възрастни с ниски компетентности, включително езикови умения, да предприемат процеса на професионално квалифициране.
 4. Транснационалните компетенции като ключов катализатор за междукултурна програма за възрастни.

 

Дейности:

 1. Създаване на онлайн пространство за обучение, както за преподавателите, така и за учащите.
 2. Предоставяне на набор от насоки, интелектуално и методологично валидни в съответствие с нуждите на преподаватели и учащи.
 3. Изграждане на приобщаващ профил на обучителите.
 4. Предоставяне на кутия с инструменти за всички планове и сценарии на уроците.
 5. Изграждане на мрежа с добри практики.
 6. Обменяне на знания чрез международни връзки.
 7. Подобряване на наборите от предлагани услуги от всички партньорски организации.

 

Партньори:

 1. Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Хърватия
 2. Athens Network of Collaborating Experts Astiki Etairia, Гърция
 3. Mundus Bulgaria, България
 4. Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd., Кипър
 5. Europejskie Centrum Mlodziezy, Полша
Сайт на проекта

Свързани новини